TCL logo

Безплатно активиране на гаранцията

Информация за продукта

ДАТА НА ЗАКУПКА НА ПРОДУКТА

Apple не поддържа регистрация на този уебсайт.
Регистрацията следва да бъде извършена през браузер на компютър или на мобилен апарат с ОС Android.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ТИП УСТРОЙСТВО

ТИП УСТРОЙСТВО

МОДЕЛ

МОДЕЛ

СЕРИЕН НОМЕР

Серийният номер се намира на кутията отстрани или отзад на телевизора, върху бял етикет. Серийният номер съдържа комбинация от 1 буква и 10 цифри.

ЦЕНА (С ДДС)

НОМЕР НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ

МАГАЗИН

МАГАЗИН

Лични данни

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ГРАД

ПОЩЕНСКИ КОД

УЛИЦА, НОМЕР НА КЪЩА

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

TCL ID*