TCL logo

Aktivace záruky zdarma

Informace o produktu

DATUM ZAKOUPENÍ PRODUKTU

Kvůli bezpečnostním opatřením Apple nepodporuje registraci na svých zaŕízeni.

VÝROBCE

TYP ZAŘÍZENÍ

TYP ZAŘÍZENÍ

MODEL

MODEL

SERIOVÉ ČÍSLO

Sériové číslo je umístěné na krabici z boku nebo na zadní straně televizoru, na bílém štítku. Sériové číslo obsahuje kombinaci 1 písmene a 10 číslic.

CENA (VČETNĚ DPH)

ČÍSLO DOKLADU

OBCHOD

OBCHOD

Osobní údaje

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MĚSTO

PSČ

ULICE, ČÍSLO DOMU

TELEFONNÍ ČÍSLO

E-MAIL

MOBILNÍ ČÍSLO

TCL ID*