Philips TV logo

Aktivácia záruky zadarmo

Informácie o produkte

DÁTUM KÚPY PRODUKTU

Kvôli bezpečnostným opatreniam Apple nepodporuje registráciu na svojich zariadeniach.

VÝROBCA

TYP ZARIADENIA

TYP ZARIADENIA

MODEL

MODEL

SÉRIOVÉ ČÍSLO

Sériové číslo je umiestnené na krabici z boku alebo na zadnej strane televízora, na bielom štítku. Sériové číslo obsahuje kombináciu 1 písmena a 10 číslic.

CENA (VRÁTANE DPH)

ČÍSLO DOKLADU

PREDAJŇA

PREDAJŇA

Osobné údaje

MENO A PRIEZVISKO

MESTO – BYDLISKO

PSČ

ULICA, ČÍSLO POPISNÉ

TELEFÓNNE ČÍSLO

E-MAIL

MOBILNÉ ČÍSLO

TCL ID*