TCL logo

Безплатно активиране на гаранцията

Информация за продукта

ДАТА НА ЗАКУПКА НА ПРОДУКТА

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ТИП УСТРОЙСТВО

ТИП УСТРОЙСТВО

МОДЕЛ

МОДЕЛ

СЕРИЕН НОМЕР

Серийният номер се намира на кутията отстрани или отзад на телевизора, върху бял етикет. Серийният номер съдържа комбинация от 1 буква и 10 цифри.

ЦЕНА (С ДДС)

НОМЕР НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ

МАГАЗИН

МАГАЗИН

Лични данни

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ГРАД

ПОЩЕНСКИ КОД

УЛИЦА, НОМЕР НА КЪЩА

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

TCL ID*