Philips TV logo Wiener Osiguranje logo

Бесплатно активирање на гаранцијата

информација за продуктот

ДАТУМ НА КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПРОИЗВОДИТЕЛ

ТИП НА УРЕД

ТИП НА УРЕД

МОДЕЛ

МОДЕЛ

СЕРИСКИ БРОЈ

Серискиот број се наоѓа на кутијата - на страна на бела етикета. Алтернативно на задната страна на телевизорот повторно на бела етикета. Серискиот број содржи 11 цифри и букви

ЦЕНА (СО ДДВ)

БРОЈ НА ФИСКАЛНА СМЕТКА / ФАКТУРА

ПРОДАВНИЦА/ПРОДАВНИЦА

ПРОДАВНИЦА/ПРОДАВНИЦА

Лични податоци

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

E-MAIL

ГРАД

ПОШТЕНСКИ КОД

УЛИЦА, БРОЈ НА КУЌА

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

МОБИЛЕН БРОЈ

    Услови и правила на промоцијата

  • ОПШТИ УСЛОВИ Veličina dokumenta: 209KB
  • Models Veličina dokumenta: 286KB