Philips TV logo Wiener Osiguranje logo
Informacija o statusu Vaše prijave za produženu garanciju TCL uređaja, stići će Vam u narednih 30 dana na Vašu prijavljenu mail adresu.

Molimo da u registraciji popunite prvo datum kupovine Vašeg uređaja, te da nastavite sa unosom podataka u SVIM poljima sa leva na desno.

Za pitanja ili eventualne probleme oko registracije, kontaktirajte info broj telefona 011/425-0050 ili pošaljite e-mail na: claims@elpromotion.eu


Besplatna aktivacija produžene garancije

Podaci o uređaju

DATUM KUPOVINE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

Nalazi se na nalepnici iza televizora, počinje slovom Z iza kojeg sledi 10 brojeva (ukupno 11 znakova)

CENA (SA PDV-OM)

BROJ FISKALNOG RAČUNA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

Lični podaci

IME I PREZIME

E-MAIL

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

TELEFON

BROJ MOBILNOG TELEFONA