Philips TV logo Wiener Osiguranje logo

Besplatna aktivacija produžene garancije

Podaci o uređaju

DATUM KUPOVINE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

Nalazi se na naljepnici iza TV-a, počinje slovom Z iza kojeg slijedi 10 brojeva (ukupno 11 znakova)

CENA (SA PDV-OM)

BROJ FISKALNOG RAČUNA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

Lični podaci

IME I PREZIME

E-MAIL

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

TELEFON

BROJ MOBILNOG TELEFONA